Küçük Prens Müze Girişimi Girişimin amacı, dünyanın farklı dillerinde, lehçelerinde basılmış Küçük Prens kitaplarının biriktirilmesine, yeni baskılarının yapılmasına, tanıtımına, korunmasına ve sergilenmesine olanak sağlayacak “Küçük Prens Müzesi”nin kurulması ve onun yaşatılmasıdır. Küçük Prens Müze Girişimi, tüzel kişilik olmak amacıyla kurulacak olan Dernek [Dernek ismi daha sonra belirlenecektir] çatısı altında yoluna devam edecektir. Dernek kurulduktan sonra Küçük Prens Müze Girişimi kendiliğinden sona erecektir. Çalışma Konuları: Amacına ulaşmak için Küçük Prens Müze Girişimi ülkemizde ve yurt dışında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 • Girişim “Küçük Prens Müzesi”nin kurulması için kamuoyu oluşturmaya çalışır; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileriyle girişimlerde bulunur; destek arar.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için farklı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir ve uygular.
 • Ülkemizde ve yurtdışında amaç birliği içindeki müze, araştırma kurumu, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapar; ortak etkinlikler düzenler.
 • Küçük Prens kitapları koleksiyonunun geliştirilmesi, korunması ve sergilenmesini sağlar.
 • Küçük Prens kitapları koleksiyonunun Müzede sergilenmesi, internet sayfası ve gezici sergiler kanalıyla daha çok kişiye ulaştırılmasını sağlar.
 • Küçük Prens ve onunla ilgili kitapların baskılarını ve çevirilerini destekler.
 • Türkiye ve çevre ülkelerdeki diller ve lehçelerle ilgili çalışmaları ve etkinlikleri destekler; bu dil ve lehçelerde Küçük Prens kitabı basımı için gerekli işbirliklerinin kurulmasını sağlar.
 • Koleksiyonun tamamının veya bir kısmının Saint-Exupery’nin çalışmalarını tanıtan sergilerde yer almasını sağlar.
 • Saint-Exupery’nin çalışmalarını tanıtan toplantılara katılır; bilgi ve belgelerini paylaşır.
 • Amaca yönelik olarak kurs, seminer, konferans, toplantı ve çalıştay gibi eğitim çalışmaları düzenler. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye, gezici sergi, gezi, festival yarışma, tiyatro gösterisi vb. etkinlikleri düzenler.
 • Amaca yönelik yazılı, görsel ve işitsel medya için yayınlar yapar. Amacı doğrultusundaki yayınları destekler.

Girişim Sözcüleri: Bir yıllık süre için 2 Girişim Sözcüsü belirlenir. Girişim sözcüleri görev sürelerinin sonunda nöbeti devrederler. Sözcülerin görevleri şunlardır:

 • Girişimin genel koordinasyonunu sağlamak.
 • Girişimin farklı mecralarda tanıtımını yapmak.
 • Girişimle ilgili gelişmeler, duyurular ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Girişim üyelerini bilgilendirmek.
 • Girişim üyelerinin iletişimini kolaylaştırmak.
 • Girişimin amaçları doğrultusunda Girişim üyelerinin projeler geliştirmesini ve etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırmak.

Girişim Üyeliği: Girişimin amaç ve ilkelerini benimseyerek Girişim amacı doğrultusunda çalışmayı kabul eden ve herkes üye olma hakkına sahiptir. Girişimi ticari, siyasal veya kişisel çıkarları için kullanmaya kalkışan üyeler, bir uyarıdan sonra tekrarlanması halinde üyelikten çıkarılırlar. Üyelerin İletişimi: Girişim üyeleri arasındaki iletişim Küçük Prens Müze Girişimi Facebook Grubu (Kapalı Grup) üzerinden ve yapılacak toplantı ve etkinliklerle gerçekleştirecektir.